Uzależnienia

Niewątpliwym problemem z którym spotykamy się w społeczeństwie, są uzależnienia. Typów uzależnień z roku na rok jest coraz więcej. Do najczęstszych należą jednak alkoholizm, narkomania  i lekomania. Nie są to typowe choroby, które wynikają z dysfunkcji w zakresie działania organizmu. Mają one raczej podłoże psychiczne i są bezpośrednią przyczyną uszkodzenia licznych narządów. Wyleczenie z uzależnień jest bardzo trudne. Wymaga wielomiesięcznej terapii opartej na spotkaniach grupowych i indywidualnych, pracy z psychologiem, oraz stopniowego powrotu do społeczeństwa, w którym osoba chora, spotyka się ze swoim problemem i sprawdza swoją silną wolę. Początkowe etapy leczenia odbywają się w specjalnych ośrodkach, w których chory izolowany jest na jakiś czas. Często jednak  nie zgadzają się oni na podjęcie leczenia i rodzina zmuszona jest wystąpić o ubezwłasnowolnienie, aby umieścić uzależnionego w takim  ośrodku. W rzeczywistości jest to choroba z której wyleczenie się jest niemożliwe. Pozostaje ona utajona w zakamarkach psychiki chorego i wysyła sygnały w momencie życiowych trudności. Wielu chorym udaje się jednak wypracować w sobie zdolność do walki z tymi sygnałami i powrócić do normalnego życia.

Dodaj komentarz